libravirtua-button ontime-button Vállalkozz digitálisan
2015. június 26., péntek 00:00

Pályázati közlemény

Kedvezményezett neve:
VOLÁN ELEKTRONIKA Zrt. és Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Projekt címe:
All-In-Mobile mobil integrátor platform kifejlesztése

Szerződött támogatás összege:
152.343.011 Ft

Támogatás mértéke:
65,22%

A projekt bemutatása:
A projekt célja egy olyan mobil integrációs platform fejlesztése, amely a terepi feladatok ellátását a műszaki, szolgáltatási, értékesítési és gazdálkodásirányítási területen egyaránt támogatja. A platform integrálja a térinformatikai és műszaki információs rendszer funkcionalitásait, a gazdálkodásirányítási rendszerhez kapcsolódó feladatmegoldásokat, valamint a szakma-specifikusnak tekinthető leolvasási, számlázási és kiegyenlítési folyamatokat egyaránt. Ez a platform egy olyan integrált szolgáltatás alapvető eszköze, amely a végső célként meghatározható komplex rendszer technológiai input-infrastruktúráját képezi. A helyzetfelméréstől az ellenőrzésen, elemzésen, értékelésen és döntéshozatalon át a teljes körű lefedettséget biztosító megoldás az operatív döntéshozataltól a hosszú távú tervezésig átfogja a víziközművek működtetéséhez szükséges informatikai megoldásokat akár a napi munkáról, akár az időnként bekövetkező előre nem látható rendkívüli helyzetekről van szó. A víziközmű-üzemeltetést közvetlenül irányító szervezet szintenként aggregálható információ-igényének teljesítése a terepen keletkező alapinformációk fogadásával, és rendszerezett, áttekinthető formában való megjelenítésével válik teljessé.

A projekt tervezett befejezési dátuma:
2015.12.31.

A projekt azonosítószáma:
PIAC_13-1-2013-0058

Az első munkaszakasz (2014.01.01-2014.12.31) eredménye:
Elsődleges feladatként megtörtént az adatmodell kialakítása, ez testesíti meg a mobil integrátor platform alapját, a top irányú megközelítés biztosíték arra, hogy stabil, megbízható rendszer alapja lehessen. Megtörtént a heterogén rendszerek egységesítése, integrációja. Az egyes rendszereken belül közös azonosítók, ill. törzsadatok használatával megteremthető az egységesen működő keretrendszer, amelyből a központi adatbázis megtáplálható. A létrehozott központi adatbázis fizikailag és logikailag biztosítja az integrátor platform működését. A fejlesztések során elsődlegesen az adatmodell fizikai létrehozása a cél, valamint adatbázis szinten az adatbázis karbantartó funkciók fejlesztése, amelyek segítségével konzisztens marad a központi adatbázisban lévő adathalmaz.

Kategória: LIBRA Híreik
2015. március 03., kedd 00:00

Duális képzés támogatása

A Libra Szoftver Zrt. szerződést kötött a Budapesti Gazdasági Főiskolával, duális képzés támogatására vonatkozóan. A szerződésünk szerint az adott képzési módban fogunk szerepet vállalni, és a gyakorlati képzés keretében 1-2 hallgató számára szakmai gyakorlati lehetőséget biztosítunk.

Kategória: LIBRA Híreik

A harmadik munkaszakasz eredményei

A harmadik munkaszakaszban (2013.10.01-2014.12.31) elkészült a Projekt Alapító Dokumentum, és a fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése befejeződött. 2013. november 11-12-én bemutatót tartottunk a Bus-Eye alkalmazás koncepciójáról, és ismertettük az elkészült fejlesztéseket. A Bus-Eye rendszerhez kapcsolódó dokumentáció-készítés véget ért. A Rendszer-kézikönyv, az Üzemeltetői kézikönyv és a Felhasználói kézikönyv is a fejlesztési fázis lezárása utáni aktuális állapotnak megfelelő információkat tartalmazza. Megtörtént az alkalmazás mobil applikációinak kifejlesztése iOS, Windows és Android platformokra is. Megvalósult a K+F eredmények gyakorlatba való átültetésének megtervezése. A reprezentatív mintavétel óta eltelt időszak azt támasztja alá, hogy az egyes dinamikus flottakövető alkalmazások köre a régió valós idejű üzleti folyamatainak és a társadalmi kitettségnek a függvénye.

Az utazói szokások második felmérése is lezajlott. Ez a felmérés az utasok elvárásaira fókuszált. A mobiltelefonos, a közösségi közlekedés használatát segítő alkalmazás fejlesztéséhez olyan kérdőív készült, amelynek célja a potenciális felhasználók körének és igényeinek megismerése volt. Az eredmények alapján az alkalmazás funkcionalitását az elvárásokhoz lehetett igazítani. A kérdőív készítésekor alapvető igény volt, hogy rövid legyen, azaz néhány perc alatt ki lehessen tölteni, és a kérdéseket egyszerűen meg lehessen válaszolni. Megkezdődött az információszolgáltatás-típusok meghatározása is. Az információszolgáltatási típusok vonatkozásában két szempont szerint képeztünk kategóriákat.

Megtörtént a program működéséhez szükséges menetrendi és megállóhelyi adatbázisok beszerzése és alkalmazásba vétele.

Összességében elmondható, hogy a fejlesztés megvalósult, a pályázat célja teljesült, 2014.12.31-én sikeresen záródott a projekt.

Kategória: LIBRA Híreik
2015. január 22., csütörtök 00:00

Sikeres átadás az EKÁER felé

A Libra felkészült arra, hogy az EKÁER rendszer bevezetéséből adódóan az ügyfeleinknél megnövekedett adminisztrációs terhet a lehető legnagyobb mértékben csökkentse. Ennek érdekében sikeresen teszteltük az EKÁER felé az xml fájl átadását.

Kategória: LIBRA Híreik

 

2014-ben négy intézményben, összesen 209 speciális vagy rászoruló gyermeknek hozta el a Libra a Karácsonyt.

Kategória: LIBRA Híreik

2014. december 5-én ellátogatott a Volán Elektronika Irodaházába a Mikulás, hogy megajándékozza a Libra Szoftver és Volán Elektronika dolgozóinak gyermekeit, unokáit.

Kategória: LIBRA Híreik

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 2014. október 1-től hatályba lépő módosítása alapján
„11. § (1) Az adóalany köteles az általa használt számlázó program
a) nevét, azonosítóját;
b) fejlesztőjének nevét, és - ha van - adószámát;
c) értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát;
d) beszerzésének, használata megkezdésének vagy - saját fejlesztésű program használata esetén - a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját
a d) pont szerinti időpontot követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.”

Kategória: LIBRA Híreik

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskola karán a 2014-es év tavaszi-nyári vizsgaidőszakában összesen 70 hallgató tett sikeres vizsgát a LIBRA3S Integrált Gazdálkodásirányítási Rendszer alkalmazásából.

Kategória: LIBRA Híreik
2014. május 08., csütörtök 00:00

Új vezérigazgató a Libra Szoftvernél

A Libra Szoftver 2013. május 24-én tartott rendes éves közgyűlése ifj. Faur Kálmánt nevezte ki a cég vezérigazgatójává. A közgazdász végzettségű, 33 éves szakember 2006 óta vezérigazgató-helyettesként vett részt a cég vezetésében. 2004 és 2006 között a Volán Elektronika Zrt. marketing igazgatója volt. Pályáját a Wallis cégcsoporthoz tartozó Café kommunikációs ügynökségnél, illetve annak elődjénél gyakornokként kezdte 2000-ben, és ügyfélkapcsolati menedzserként távozott a cégtől 2004-ben. Főiskolai tanulmányait az International Business School-ban végezte 1998 és 2002 között, mesterképzést pedig a Corvinus Egyetemen 2003-tól 2005-ig.

Kategória: LIBRA Híreik

Az első munkaszakaszban (2012.10.01 - 2013.03.31) megtörtént a Kelet-középmagyarországi Közlekedési Központ részletes helyzetfelmérése és az új informatikai működés rendszerterve végrehajtásra került.

A helyzetfelmérési eredmények ismeretében a projekt részleteinek kidolgozásánál a pályázat konzorciumi résztvevői a piaci alkalmazhatóság érdekében egyhangúan elfogadták az országos dinamikus menetrendi adatstruktúrához való kapcsolódás szükségszerűségét, ennek folyományaként részletes tárgyalássorozat kezdődött az országos menetrendi adatokat létrehozó és karbantartó Közlekedéstudományi Intézet szakértőivel. Megtervezésre került az adatkapcsolatok kiépítésének adatstruktúrája.

Kategória: LIBRA Híreik

Ajánlatkérés

Lépjen velünk kapcsolatba! Kérje vállalatára szabott megoldásunkat!

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com